در بيشتر ساختمان هاي قديمي از يك نوع كاغذ ديواري براي همه قسمت هاي منزل استفاده ميشد ولي امروزه همه چيز تغيير كرده است و براي هر قسمت يك نوع كاغذ به كار ميرود. البته بكارگيري انواع مختلف كاغذ ديواري براي قسمت هاي مختلف منزل كار درستي ميباشد و باعث هر چه زيباتر شدن دكوراسيون داخلي ميشود. امروزه كاغذ ديواري هاي مناسب پذيرايي و اتاق توليد شده اند كه ميتوانيد از آنها بعنوان پوششي براي هر قسمت از ديوارهاي منزل استفاده كنيد.