براي انتخاب يك كاغذ ديواري مناسب بايد قبل از خريد برخي از ويژگي هاي آنرا مد نظر قرار دهيد. قابل شستشو بودن و مقاومت كاغذ ديواري يكي از ويژگي هاي آن است. كاغذ ديواري قابل شستشو و مقاوم را به راحتي ميتوان در مكان هاي شلوغ و پر رفت و آمد نصب كرد. ضد حساسيت وآلرژي بودن يكي ديگر از ويژگي هاي كاغذ ديواري ميباشد. اگر قصد داريد تا كاغذ ديواري را براي اتاق كودكان استفاده كنيد حتما بايد نوع ضد آلرژي و حساسيت آنرا تهيه كنيد.